image banner
   
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

    Sáng ngày 4/7, Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chính trị 6 tháng đầu năm 2024 cho hơn 200 đảng viên trong các Chi bộ trực thuộc.

    Trong thời gian 01 buổi, báo cáo viên thông tin những nội dung cơ bản liên quan  bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, các đồng chí đảng viên tham gia sẽ viết bài thu hoạch về một trong hai nội dung trên.

anh tin bai

    Thông qua 18 buổi sinh hoạt chính trị trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng và trong toàn hệ thống chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước; qua đó vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung đã được quán triệt, học tập vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/