image banner
UBMTTQVN HUYỆN SƠN HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8

    Sáng ngày 28/06, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 8 khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Như Tình-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự hội nghị.

anh tin bai

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở huyện Sơn Hòa tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 5 hội nghị phản biện xã hội; vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 261 triệu đồng; hỗ trợ xóa 3 nhà ở tạm cho hộ nghèo; tham  gia hòa giải thành 19 vụ mâu thuẫn ở địa bàn khu dân cư.

    Trong những tháng còn lại của năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở huyện Sơn Hòa sẽ làm tốt công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường  và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

    Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Hòa tiến hành hiệp thương dân chủ cử thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XII và thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

NGỌC TÂN 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/