image banner
   
UBND HUYỆN TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2024

    Sáng ngày 10/6, đồng chí Phạm Đình Phụng, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024. Cùng dự có đại diện lãnh đạo xã Suối Bạc và một số phòng, đơn vị liên quan. Tại buổi tiếp, công dân có ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai về thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

anh tin bai

    Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tham dự; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Suối Bạc kiểm tra, rà soát tham mưu, giải quyết theo lĩnh vực phụ trách, có văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND huyện đúng thời gian quy định./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/