image banner
UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 2/2023

   Sáng ngày 8/03, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 2 và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình An-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Phạm Đình Phụng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

   Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 2/2023, toàn huyện đã xuống giống trên 2.300ha cây trồng vụ Đông-Xuân; thu ngân sách địa phương được trên 6,4 tỷ đồng, lũy kế đến nay hơn10 tỷ đồng; công tác tiếp công dân được quan tâm và duy trì thường xuyên; bộ máy chính quyền từ huyện đến cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; việc chăm lo chính sách, chế độ đối với người có công và đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

  Trong tháng 3/2023 huyện sẽ chủ động tìm các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm và đảm bảo cân đối chi theo dự toán được giao; thường xuyên triển khai công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản để hoàn thành đưa vào sử dụng, đặc biệt chú ý về chất lượng và hiệu quả công trình…

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Dịp này, hội nghị đã cho ý kiến thông qua Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện; Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về quyết định chủ trương đầu tư 9 công trình trên địa bàn huyện.

 

NGỌC TÂN

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/