image banner
   
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII

   Trong hai ngày 17 và 18/06, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có đồng chí Đỗ Thị Như Tình-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phan Thị Hà Phước-trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lơ Mô Tu-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Quy-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chính quyền các xã, thị trấn cùng 147 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Thị Như Tình phát biểu tại Đại hội

  Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Sơn Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động  quỹ “Vì người nghèo” trên 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 448 nhà cho hộ nghèo; tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề và tham gia với các cơ quan của tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành 19 cuộc giám sát khác trên địa bàn huyện; các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy.

anh tin bai

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XIII ra mắt

   Với tinh thần: “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở huyện Sơn Hòa tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến với các chỉ tiêu phấn đấu như: Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình; hằng năm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong huyện đều được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; đến năm 2025 cơ bản xóa hết nhà ở tạm bợ, dột nát trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Văn nghệ chào mừng Đại hội

  Đại hội đã hiệp thương cử 59 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XIII; hiệp thương cử 18 đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XII. Đồng chí La Chí Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2024-2029. 

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/