image banner
   
VỐN ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÒA ĐẾN 30/04/2024 TĂNG TRƯỞNG ĐẠT TỶ LỆ 4,05%

Hoạt động ủy thác cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sơn Hòa qua 4 tổ chức chính trị- xã hội ( Hội, đoàn thể) gồm:  Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đã thực sự mang lại hiệu quả trong hoạt động quản lý và cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Về hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức Chính trị- Xã hội: Tính đến ngày 30/04/2024, nguồn vốn ủy thác thông qua Hội, đoàn thể đạt 548.548 triệu đồng, tăng 21.348 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, Hội Nông dân với dư nợ ủy thác 176.413 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 4,38%; Hội Phụ Nữ với dư nợ ủy thác 272.512 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 4,38%; Hội Cựu chiến bính với dư nợ ủy thác 70.956 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 2,46% và Đoàn thanh niên với dư nợ ủy thác 28.666 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 2,94%. Về chất lượng hoạt động của tổ TK&VV: Chất lượng hoạt động của tổ được duy trì ổn định không có tổ xếp loại yếu, số tổ xếp loại khá, tốt chiếm tỷ lệ 98,8% (243/246 tổ).

Để tiếp tục thực hiện tốt tín dụng chính sách và nội dung ủy thác 2024, Hội đoàn thể cấp huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tăng cường cho vay kịp thời để đáp nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ ủy thác theo văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký kết theo văn bản thỏa thuận 11789/VBTT  ngày 28/12/2021, nâng cao chất lượng hoạt động, trách nhiệm quản lý ủy thác. Bám sát nội dung hướng dẫn theo công văn 10566 về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của NHCSXH.

- Phối hợp làm việc tại các địa bàn có phát sinh nợ quá hạn.

- Tuyên tuyền tổ viên tham gia tiền gửi đều hàng tháng.

- Chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã rà soát các trường hợp bỏ đi khỏi nơi cư trú để phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc thu hồi nợ.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ TK&VV chưa đạt yêu cầu, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, chất lượng hoạt động ủy thác theo các tiêu chí đánh giá.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/