image banner
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Năm 2022 mặc dù nguồn kinh phí (vốn) của địa phương còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên UBND huyện ngay từ đầu năm đã chuyển nguồn vốn của địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH huyện Sơn Hòa số tiền 2,1 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách. Hiện tại trên địa bàn huyện nhiều đối tượng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mất việc làm nên toàn bộ nguồn vốn ủy thác này thực hiện cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Đến nay tổng nguồn vốn UBND huyện ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay là 8,139 tỷ đồng, từ nguồn vốn này đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động có việc làm ổn định góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho hộ gia đình góp phần ổn định chính trị, xã hội tại địa phương.

         Được biết trong những năm đến, tùy vào tình hình nguồn kinh phí của huyện sẻ ưu tiên một phần nguồn kinh phí với tinh thần năm sau cao hơn năm trước để ủy thác cho Ngân hàng CSXH thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương theo Chỉ thị 40-CT/TW và kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Cộng tác viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/