image banner
   
ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh cho vay nhằm cải thiện môi trường ở các vùng nông thôn. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang giúp nhiều gia đình tại các xã trên địa bàn huyện Sơn Hòa có điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Từ đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn giúp địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Với phương thức cho vay linh hoạt, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế của người dân. Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ Trưởng tổ TK&VV các xã trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hướng dẫn hộ dân có nhu cầu làm hồ sơ vay vốn. Đến hết tháng 3 năm 2024, dư nợ cho vay đạt 45 tỷ 599 triệu đồng.

Để giải ngân và quản lý tốt nguồn vốn chương trình này, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tăng cường phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, tích cực tuyên truyền về mức cho vay, đối tượng thụ hưởng, thời hạn, mục đích sử dụng vốn, giải ngân. Qua đó giúp các hộ dân nắm được mức cho vay hiện tại tối đa mỗi hộ được vay 10 triệu đồng/1 công trình: gồm công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn kể từ ngày 25/9/2018. Theo đó, đối tượng được vay vốn gồm cả những hộ đã từng sử dụng vốn lần một nhưng công trình chưa đạt chuẩn, hoặc đã hư hỏng…

Để phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy tác tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc thu nợ,… Đồng thời tăng cường cho vay để tiếp tục góp phần đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện./.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/