image banner
  
NHCSXH CHỦ ĐỘNG GIẢI NGÂN ĐÁP ỨNG KỊP THỜI VỐN PHỤC VỤ BÀ CON NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÒA

    Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội cho bà con nhân dân trên đia bàn huyện. Trong vòng 1 tháng kể từ sau tết nguyên đáng NHCSXH đã thực hiện giải ngân hơn 39 tỷ đồng cho 1.027 lượt hộ vay vốn phục vụ cho các đối tượng cụ thể như sau:

- Cho vay hộ nghèo:        8,5tỷ/192 hộ

- Cho vay hộ cận nghèo:  4,4 tỷ/91 hộ

- Cho vay hộ mới thoát nghèo:  11,2 tỷ/220 hộ

- Cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: 6,9 tỷ/165 hộ

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động:      4,1 tỷ/108 hộ

- Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 1,4 tỷ/111 sinh viên

- Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 2,6 tỷ/140 hộ.

    Dự kiến trong năm 2022 NHCSXH chủ động nguồn vốn để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, an sinh của bà con nhân dân nhằm thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Vì vậy bà con nhân dân thuộc đối tượng có nhu cầu vốn ngay từ bây giờ chủ động đăng ký nhu cầu vốn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn để được bình xét cho vay...
Cộng tác viên
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/