image banner
   
PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA NGUỒN VỐN NHẬN ỦY THÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Trong khi điều kiện, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, nhưng trong thời gian qua, huyện Sơn Hoà đã luôn quan tâm giành nguồn ngân sách Nhà nước uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, hòa chung nguồn vốn của Trung ương giúp cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, nguồn lực Nhà nước dành cho tín dụng chính sách ngày càng tăng. Tính đến 29/02/2024, luỹ kế nguồn vốn uỷ thác địa phương đạt 13.553 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng 2 năm 2024 UBND huyện Sơn Hoà ưu tiên chuyển 2,5 tỷ đồng uỷ thác sang NHCSXH để cho vay ngươi nghèo và các đối tượng chính sách. Nhận được nguồn vốn uỷ thác, NHCSXH đã khẩn trương giải ngân kịp thời hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

anh tin bai

Việc tăng trưởng nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương trong thời gian gần đây đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các ban ngành, đơn vị liên quan trong việc tập trung, huy động nguồn vốn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai các chương trình mục tiêu của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới (xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu) và bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả đó đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao trong hoạt động tín dụng chính sách ở địa phương.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó quan tâm, tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương uỷ thác sang NHCSXH để triển khai cho vay các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/