image banner
   
SƠN PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Sáng ngày 21/06/2023, UBND xã Sơn Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động tín dụng chính sách 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã báo cáo kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý vốn tín dụng tín sách tại địa phương và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian đến.

Tính đến 30/06/2023, trên địa bàn có 03 tổ chức CT-XH  là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và 17 tổ tiết kiệm vay vốn nhận ủy thác quản lý vốn tín dụng với dư nợ toàn xã đạt 35.983 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn 10 triệu đồng (chiếm 0.028%), nợ khoanh 461 triệu đồng (chiếm 1,2%), số dư tiết kiệm đạt 1.561 triệu đồng.

UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội, Tổ TK&VV đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; công tác kiểm tra, giám sát định kỳ của các cấp được quan tâm đúng mức; cán bộ Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể, Tổ TK&VV được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý do NHCSXH phối hợp tổ chức,…

anh tin bai

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – PGĐ NHCSXH huyện Sơn Hòa tham dự phát biểu

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Sơn Hòa đã tham gia phát biểu ý kiến trả lời các khó khăn vướng mắc của Hội, Tổ trong quá trình triển khai cho vay, quản lý vốn tín dụng tại địa phương.

Nhằm động viên, khuyến khích, nâng cao nhiệt huyết của các Tổ trưởng trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, Hội nghị khen thưởng 15 tổ trưởng Tổ TK&VV. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng có đề xuất khen thưởng cho các hộ vay vốn điển hình, tiêu biểu để làm tấm gương cho các hộ vay khác phấn đấu, vươn lên giảm nghèo…
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/