image banner
 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

   Chiều ngày 23/12, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình An-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo các phòng ban, chính quyền 14 xã, thị trấn cùng kế toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

anh tin bai

    Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa đề ra các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước như: tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững; quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh tuyên truyền, hổ trợ tư vấn pháp luật về thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tự giác chấp hành trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của người nộp thuế; các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dự toán được giao…

anh tin bai

 

NGỌC TÂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/