image banner
   
Bản tin OCOP

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Sơn Hòa về triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Sơn Hòa giai đoạn 2021-2025. Sáng 25/10/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hòa năm 2022.

Theo danh sách sản phẩm các chủ thể đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện năm 2022, được UBND huyện Sơn Hòa đưa vào kế hoạch gồm 16 sản phẩm của 5 chủ thể:

1. Công ty Cổ phần dược thảo Thiên Phú. (Địa chỉ: Ngân Điền, Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên) với 06 sản phẩm:

Cao Đông trùng hạ thảo tỏi đen; Cao đặc Đông trùng hạ thảo; Đông trùng hạ thảo; Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng nguyên con; Đông trùng hạ thảo ký chủ tằm nguyên con; Cao khô đông trùng hạ thảo.

2. Võ Thị Thanh Tuyền (Địa chỉ 129 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên) với 04 sản phẩm:

Bò một nắng; Heo một nắng ba chỉ; Bột ngũ cốc; Bò gát bếp.

3. Kiều Thị Hạnh (Địa chỉ Vân Hòa, Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên) với 02 sản phẩm

Mắc ca sấy; Mắc ca ướp gia vị.

4. Nguyễn Thị Dậu (Địa chỉ 51 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên) với 02 sản phẩm;

Khô bò xé sợi; Khô bò một nắng.

5. Công ty TNHH SXCB& TM Hà Trung (Địa chỉ 57B Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên) với 02 sản phẩm:

Bò một nắng ăn liền dạng miếng; Bò một nắng ăn liền dạng sợi.

Căn cứ các tiêu chí quy định đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, quy định tại Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hòa năm 2022 đã chấm điểm, kết quả: 16 sản phẩm đều đạt mức từ 3 sao trở lên, trong đó có 06 sản phẩm của Công ty Cổ phần dược thảo Thiên Phú đạt 4 sao; Các sản phẩm sau khi đánh giá cấp huyện, các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để gửi về Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên để đánh giá, phân hạng.

Đến thời điểm hiện nay, huyện Sơn Hòa đã có 4 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh phê duyệt: Bò một nắng 7 Thư của Cơ sở Bò một nắng 7 Thư thị trấn Củng Sơn, 3 sản phẩm của HTX nông nghiệp và dịch vụ BB Xã Sơn Long gồm: Rau xà lách thủy canh; Dâu tây; Rau má.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/