image banner
   
HỘI NGHỊ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NTM NĂM 2023

    Sáng ngày 14/9, tại xã Ea Chà Rang, Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho cán bộ, hội viên CCB cấp cơ sở. Về dự có đồng chí Trần Minh Từ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

    Trong thời gian 01 ngày, hơn 150 đại biểu tham dự đã được truyền đạt về: các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; vai trò của Hội CCB trong tuyên truyền, vận động Nhân dân; những mô hình sản xuất kinh doanh, những tấm gương điển hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM của địa phương;… Đồng thời, thảo luận đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

anh tin bai
anh tin bai

    Thông qua hoạt động này giúp cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng NTM; góp phần cùng với các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/