image banner
   
HUYỆN SƠN HÒA SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUÝ I/2022

Sáng ngày 22/04, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý I và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện 9 tháng còn lại của năm 2022.

 

anh tin bai

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong quý I năm 2022, UBND huyện Sơn Hòa đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo thực hiện; đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm; tập trung rà soát các tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao để đánh giá kết quả đạt được. Qua rà soát, đến nay toàn huyện Sơn Hòa đạt 186 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với năm 2021, bình quân đạt 14,31 tiêu chí/xã.

Trong 9 tháng còn lại của năm 2022, UBND huyện Sơn Hòa tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, cùng chung tay tham gia; tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình theo kế hoạch của tỉnh; phấn đấu xã Suối Bạc đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2022.
anh tin bai

    Dịp này, UBND huyện Sơn Hòa thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

 NGỌC TÂN

 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/