image banner
   
KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG TẠI HUYỆN SƠN HOÀ

    Sáng ngày 8/5, đoàn kiểm tra UBND tỉnh do đồng chí Đào Mỹ - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; cùng Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc tại huyện Sơn Hoà để kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

    Báo cáo tại buổi làm việc cho biết tổng nguồn vốn đầu tư các chương trình MTQG ngân sách trung ương giai đoạn 2021 -2025 của địa phương là 197 tỷ 52 triệu đồng; đến ngày 31/3/2024 đã giải ngân 108 tỷ 553 triệu đồng, đạt 61,55% tổng kế hoạch vốn năm 2022 và 2023 (trong đó vốn đầu tư phát triển đạt 96,47%, vốn sự nghiệp đạt 17% so với kế hoạch); toàn huyện đạt 169 tiêu chí nông thôn mới, giảm 17 tiêu chí so với bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020; 01 vườn mẫu đạt 5/5 tiêu chí đang rà soát theo quy định để công nhận; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2024; đã nghiệm thu và bàn giao 203 nhà ở cho hộ nghèo, cải tạo đất cho 06 hộ, sửa chữa 02 công trình nước sạch; đầu tư 06 công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án 2 quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết;.... 

anh tin bai

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh đã trao đổi, bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND các xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; tổ chức rà soát, đề xuất điều chuyển, báo cáo cấp trên các dự án, tiểu dự án không thể thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG thường xuyên; chủ động lập danh mục các dự án cần thực hiện trong năm 2025./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/