image banner
   
SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 9 THÁNG NĂM 2023

    Sáng ngày 13/10, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Quy-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện  đã chỉ đạo Ban quản lý các xã xây dựng kế hoạch rà soát các tiêu chí để đăng ký và phấn đấu đạt theo quy định; triển khai thực hiện phân bổ các nguồn vốn theo kế hoạch phân bổ của tỉnh; tổ chức làm việc với các cụm xã để rà soát, thẩm tra Bộ tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựngnông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới, vườn mẫu nông thôn mới; cử cán bộ tham gia tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm do tỉnh tổ chức. Kết quả, đến tháng 9/2023, toàn huyện đạt 164 tiêu chí, bình quân đạt 12,62 tiêu chí/xã, tăng 0,7 tiêu chí/xã; trong 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới có 2 xã giữ vững 19 tiêu chí, 3 xã không giữ vững 19 tiêu chí.

   3 tháng còn lại trong năm 2023, huyện Sơn Hòa phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 đến 2 khu dân cư kiểu mẫu, 2 hộ vườn mẫu. Đối với xã chưa về đích nông thôn mới không còn dưới 10 tiêu chí; mỗi xã tăng bình quân từ 1 đến 2 tiêu chí, bình quân cả huyện đạt 15 tiêu chí/xã.

    Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch số 134 ngày 8/09/2023 thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 17/04/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/