image banner
   
ĐẠI HỘI “THI ĐUA QUYẾT THẮNG” LLVT HUYỆN SƠN HÒA GIAI ĐOẠN 2019-2024

    Sáng ngày 28/5, UBND huyện Sơn Hoà long trọng tổ chức Đại hội “Thi đua quyết thắng” lực lượng vũ trang huyện nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029

    Trong 05 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện được giữ vững và phát huy có hiệu quả; hưởng ứng và phát động 36 đợt thi đua, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước của địa phương; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện đúng luật định, có 970 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vượt 06 chỉ tiêu được giao, tạo nguồn 115 thanh niên, 42 đảng viên; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, luôn được cấp ủy, chỉ huy quan tâm chỉ đạo, hàng năm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu; duy trì giúp đỡ 06 hộ nghèo thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo" với số tiền hơn 150 triệu đồng;... Kết quả được Bộ Quốc phòng tặng 01 Bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 02 Bằng khen, Tỉnh ủy tặng 01 Bằng khen; 33 lượt tập thể và 150 lượt cá nhân được các cấp tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ tiên tiến, bằng khen, giấy khen.

      Giai đoạn 2024 - 2029, LLVT huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng nói chung và phong trào Thi đua quyết thắng nói riêng; kết hợp chặt chẽ việc duy trì thi đua thường xuyên với tổ chức các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm làm cho phong trào thi đua phát triển cả diện rộng và chiều sâu; không ngừng kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, Tổ thi đua khen thưởng; phấn đấu hoàn thành cả hai mục tiêu: phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

       Dịp này, UBND huyện khen thưởng 05 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện, giai đoạn 2019 - 2024./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/