image banner
Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Chiều ngày 03/8/2022, tại Cơ quan Quân sự huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chiến sĩ 02 lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch, Công an, Quân sự các xã, thị trấn. Đồng chí Tô Phương Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

        Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng Công an, Quân sự huyện đã bám sát vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa… để triển khai hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

anh tin bai

Cấp ủy 02 lực lượng đã chú trọng, chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phương các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện; thường xuyên nâng cao chất lượng trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, đánh giá, dự báo tình hình, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình huống; kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; phối hợp có hiệu quả trong công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa 02 lực lượng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời cùng thống nhất một số nội dung trong việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới…Trong đó, tập trung bám sát vào các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022 nhằm triển khai thực hiện sát với thực tế. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Tô Phương Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 2 lực lượng. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục đoàn kết, thống nhất và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa 02 lực lượng và các cơ quan, ban ngành, địa phương các xã, thị trấn thực hiện công tác quốc phòng an ninh, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường công tác phối hợp trong bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng;Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo…Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng cần phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ; nhận định, dự báo sát đúng với tình hình thực tế; tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình, xử lý triệt để ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; cần tập trung phối hợp đấu tranh các đối tượng cơ hội chính trị, tổ chức đấu tranh phản bác trên không gian mạng; Đẩy mạnh công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Phan Văn Đoan

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/