image banner
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

    Ngày 25/7, Công an tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

    Tai điểm cầu Công an huyện Sơn Hòa, tham dự có đồng chí Nguyễn Đình An, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng lực lượng công an và MTTQ các cấp trên địa bàn huyện.

    Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chương trình phối hợp số 09/ CTr-BCA-MTTW trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được triển khai mạnh mẽ với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với tính chất địa bàn, điều kiện thực tế của tỉnh. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phối hợp, trao đổi nắm chắc tình hình, triển khai từ sớm, từ xa, từ cơ sở các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác công an. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, các mô hình đảm bảo ANTT duy trì hoạt động thường xuyên, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương tiêu biểu trong phòng, chốnng tội phạm, tệ nạn xã hội; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

anh tin bai
anh tin bai

    Để nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp lực lượng Công an cùng cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự hòa giải”.

    Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/