image banner
 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4

    Sáng ngày 21/06, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh huyện Sơn Hòa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4-lớp thứ nhất năm 2022.

anh tin bai

   Tại lớp bồi dưỡng, gần 70 học viên là giáo viên đến từ các trường học trên địa bàn huyện được trang bị 9 chuyên đề với những nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nội dung cơ bản của các luật: Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, An ninh mạng…

anh tin bai

   Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh. Từ đó vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh. Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 24/06. 

 NGỌC TÂN 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/