image banner
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO GIÀ LÀNG CÓ UY TÍN

    Sáng ngày 12/05, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa tiến hành khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho đối tượng là già làng có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện năm 2022.

 

anh tin bai

    Lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 12 và 13/05, 48 già làng có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện được trang bị 6 chuyên đề với những nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng thôn, buôn vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa.

 

anh tin bai

    Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các già làng có uy tín nắm được những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó làm cơ sở để vận dụng trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càngvững mạnh.

 NGỌC TÂN 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/