image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4

    Sáng ngày 18/7, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Sơn Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4.

    Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 18 -21/7), 70 học viên đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn huyện sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam: Về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Luật Dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và chuyên đề Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

anh tin bai

    Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng nắm vững các kiến thức về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/