image banner
   
KHAI MẠC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ THỊ TRẤN CỦNG SƠN NĂM 2023

    Sáng ngày 02/8, Ban chỉ đạo diễn tập "DT-23" huyện Sơn Hòa tổ chức Khai mạc diễn tập chiến đấu thị trấn Củng Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lê Văn Quy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức - Đạo diễn huyện và các thành viên khung diễn tập.

    Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thị trấn Củng Sơn năm 2023 được chia thành 3 giai đoạn, gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; điểu chỉnh, thông qua kế hoạch của các ngành, MTTQ, đoàn thể và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm chiến đấu trong khu vực phòng thủ; xử trí các tình huống đánh địch tiến công trên bản đồ và Trung đội Dân quân cơ động thị trấn phối hợp với các lực lượng liên quan thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

anh tin bai
anh tin bai

    Thông qua diễn tập, nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể; giúp ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/