image banner
 
KHAI MẠC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ XÃ KRÔNG PA NĂM 2023

    Sáng ngày 30/8, Ban chỉ đạo diễn tập "DT-23" huyện Sơn Hòa tổ chức Khai mạc diễn tập chiến đấu xã Krông Pa trong khu vực phòng thủ năm 2023, đây là địa phương diễn tập cuối trong năm của huyện.

    Trong hai ngày 30 - 31/8, khung tập xã Krông Pa diễn tập các nội dung gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; điều chỉnh kế hoạch của các ngành, đoàn thể và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm chiến đấu trong khu vực phòng thủ; xử trí các tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn trên bản đồ và Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp các lực lượng liên quan thực binh đánh địch tập kích.

anh tin bai

    Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể; giúp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và chủ động ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả các hình huống ngay từ  cơ sở./. 

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/