image banner
   
KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG CỤM 2 NĂM 2023

    Sáng ngày 9/5, tại hội trường xã Sơn Long đã khai mạc huấn luyện dân quân cơ động cụm 2 năm 2023 cho 57 dân quân thuộc 03 xã Sơn Định, Sơn Xuân và Sơn Long.

    Trong thời gian 12 ngày, lực lượng dân quân sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo; Luật Dân quân tự vệ; công tác dân vận; những kỹ năng chiến thuật quân sự như đội hình đội ngũ, ném lựu đạn xa, sử dụng súng AR15 theo giáo trình mới… Kết thúc đợt huấn luyện, Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả cụ thể.

anh tin bai

      Qua đây, nhằm xác định nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân trong tình hình mới; đồng thời nâng cao trình độ, kỹ thuật chiến đấu để phục vụ tốt công tác./.

                                                                               Lý Tâm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/