image banner
   
THỊ TRẤN CỦNG SƠN RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

    Sáng ngày 29/03, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn Củng Sơn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Củng Sơn đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên; tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách đúng quy trình, thành phần và đối tượng; triển khai thực hiện tốt “2 gặp, 4 biết” và “3 cử, 4 công khai”. Kết quả, có 15 công dân an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. 

   Trong năm 2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Củng Sơn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; thực hiện tốt quy trình rà soát lập danh sách ở khu phố và tổ chức xét duyệt chính trị chính sách cấp thị trấn đúng quy định; phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự trong việc nắm chắc địa bàn được phân công, kịp thời báo cáo và giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

   Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện thị trấn Củng Sơn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. 

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/