image banner
 
TỔNG KẾT 12 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 124 CỦA THƯỜNG VỤ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

    Sáng ngày 19/04, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công  tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị tổng kết

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hòa thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để công tác giáo dục chính trị đạt mục đích, yêu cầu đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa và phát triển; đầu tư hàng trăm triệu đồng củng cố, làm mới trên 800 mô hình học cụ các loại; triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, điển hình như: Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy, một tuần học một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

    Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hòa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác giáo dục chính trị trong đơn vị; gắn chặt công tác giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, xây dựng quân đội chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức hội thi báo cáo viên, giáo viên chính trị giỏi, kiểm tra đánh giá đúng chất lượng hiệu quả giáo dục.

anh tin bai

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

    Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hòa tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

 

NGỌC TÂN

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/