image banner
   
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023

Sáng ngày 21/02, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng & An ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo có đ/c Nay Y Blung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Phạm Đình Phụng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

anh tin bai

Trong năm 2022, công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện được triển khai kịp thời, sát thực tế. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng quy chế, triển khai có hiệu quả công tác. Năm qua, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã tham mưu cử 02 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2,  12 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4, chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; giáo dục quốc phòng an ninh cho 1.669 học sinh; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho nhân dân được triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt việc phối hợp trong việc đưa tin, viết bài tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng an ninh; phối hợp Trung tâm VHTT&TTTH huyện xây dựng chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh tổ quốc” mỗi tháng 02 chương trình, thời lượng 7 -10 phút mỗi lần phát sóng;... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, của mọi tổ chức và toàn dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh, chỉ đạo thực hiện trong năm 2023.

anh tin bai
anh tin bai

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhất là tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia cho toàn dân, nâng cao trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn quốc phòng - an ninh trong các trường trung học phổ thông; duy trì và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đánh giá đúng thực tế, không chạy theo thành tích;…

anh tin bai

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022./.

                                                                     Lý Tâm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/