image banner
   
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024

    Sáng ngày 7/03, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị

    Theo đó, trong năm 2024, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp ở huyện Sơn Hòa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến  Luật dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng và an ninh; triển khai nhiều nội dung phong phú, đa dạng và linh hoạt, nhất là tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh, bảo đảm 100% các đối tượng được bồi dưỡng theo quy định.

    Được biết, trong năm 2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp ở huyện Sơn Hòa được củng cố kiện toàn, hoạt động đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho 1.716 học sinh ở 3 trường Trung cấp nghề, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện; hai lực lượng công an và quân sự phát huy tốt vai trò nòng cốt, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

anh tin bai

Lãnh đạo Ban CHQS huyện trao giấy khen cho các cá nhân 

    Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm 2023.

 

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/