image banner
 
Sơn Hòa nỗ lực giảm nghèo

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Hộ nghèo xã Krông Pa được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò
Hộ nghèo xã Krông Pa được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò

Hiệu quả thiết thực

Theo nhiều người dân ở huyện miền núi này, nhờ có chương trình hỗ trợ vốn cho vay phát triển sản xuất, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, cuộc sống được ổn định và ngày càng tốt hơn. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa giúp bà con vận chuyển nông sản, đi lại được thuận lợi…

“Thực hiện theo Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của xã Cà Lúi giảm từng năm. Từ 334 hộ vào năm 2016, đến năm 2020 giảm còn 162 hộ. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo xã, giúp cho những hộ nghèo DTTS ổn định cuộc sống, chất lượng ngày càng nâng lên”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cà Lúi Lê Mô Chiến cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Sơn Hòa, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo theo tinh thần của Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đưa chương trình giảm nghèo vào nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện giữa các cấp, ngành rõ ràng. Một số chính sách, dự án đã được kế hoạch hóa từ huyện đến xã trên cơ sở xã hội hóa các hoạt động, xã hội hóa các nguồn lực của tỉnh, huyện, xã, thu hút sự tham gia của người dân. Nhờ đó, công tác giảm nghèo đạt những kết quả vững chắc.

Qua giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Sơn Hòa, chúng tôi nhận thấy cả hệ thống chính trị của huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát nghị quyết, sâu sát cơ sở, tận tình vận động, hướng dẫn người nghèo biết cách làm ăn, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đời sống của người dân nơi đây không ngừng được nâng lên…

Bà Đặng Thị Hồng NgaTrưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phú Yên

“Chương trình giảm nghèo đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân. Phong trào “Ngày vì người nghèo” của ủy ban MTTQ và các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... thu hút đông đảo sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, đặc biệt là sự đóng góp của người dân ở cộng đồng dân cư, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của chương trình, mang lại hiệu quả thiết thực”, bà Linh nhìn nhận.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Tô Phương Bắc cho biết: UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nhìn chung, người nghèo, cận nghèo đã tiếp cận thuận lợi hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước; cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh, đời sống của người nghèo từng bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu của đảng bộ huyện đề ra. Đặc biệt, nhận thức của người nghèo được nâng lên giúp phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo của huyện Sơn Hòa cũng còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm… chưa được thường xuyên.

Ông Hoàng Văn Hải (ngoài cùng bên phải) Trưởng phòng đào tạo Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nấm với vợ chồng chị Bùi Thị Phương Thảo và anh Bùi Tấn xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa
Ông Hoàng Văn Hải (ngoài cùng bên phải) Trưởng phòng đào tạo Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nấm với vợ chồng chị Bùi Thị Phương Thảo và anh Bùi Tấn xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa

Nhận thức về công tác giảm nghèo ở một số cơ sở vẫn còn hạn chế; đội ngũ cán bộ cơ sở xã, thị trấn, nhất là công chức làm công tác LĐTB&XH và các hội đoàn thể không ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của một vài địa phương chưa được thường xuyên, dẫn đến nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội từng lúc, từng nơi chưa được hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả đồng vốn vay mang lại chưa cao. Nguồn vốn hỗ trợ các mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia được tỉnh phân bổ cho huyện hàng năm còn thấp…

Để tiếp tục giảm nghèo hiệu quả, huyện Sơn Hòa đã đề ra nhiều giải pháp. Theo ông Tô Phương Bắc, huyện sẽ triển khai chính sách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tác động theo nhóm đối tượng, nguyên nhân nghèo; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, dân đóng góp, cộng đồng giúp đỡ” để đảm bảo thực hiện cân bằng hơn về mức sống giữa các nhóm dân cư. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về chương trình giảm nghèo.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, đề án về giáo dục, y tế; tạo điều kiện để người dân được cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nhất là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp, tăng các chính sách hỗ trợ có điều kiện để hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo…

Ông Đinh Viết Hậu, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐTB&XH), nhìn nhận: Để giảm nghèo hiệu quả, huyện Sơn Hòa đã thực hiện nghiêm túc công tác rà soát hộ nghèo, từ đó xác định nguyên nhân nghèo để có phương án hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Chính vì vậy, công tác giảm nghèo của huyện có những bước chuyển biến./.

Tin liên quan
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/