image banner
   
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ SUỐI TRAI VÀ SƠN HỘI

   Chiều ngày 11 và sáng ngày 12/06, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri xã Suối Trai và Sơn Hội trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII và Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa khoá XI nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Cử tri xã Sơn Hội phát biểu ý kiến

  Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa thông qua dự kiến, thời gian, nội dung, chương trình của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước, cử tri xã Suối Trai và Sơn Hội đã ý kiến, kiến nghị các vấn đề về an sinh xã hội, sổ đỏ, thủy lợi, nước sạch, việc quản lý và bảo vệ rừng, đường giao thông nông thôn, giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xong phong… Những ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo xã Suối Trai và Sơn Hội giải trình kịp thời. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp thu và phản ánh đến kỳ họp sắp tới.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/