image banner
   
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ SƠN HÀ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2024 – 2029

    Ngày 21/3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sơn Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Về dự có đồng chí La Chí Tùng, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

    Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; động viên Nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua tăng gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tính đến cuối năm 2023 thu nhập bình quân 43 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 75 hộ chiếm tỷ lệ 2,17%, hộ cận nghèo còn 134 hộ chiếm tỷ lệ 3,99%, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 0,2-0,5% trên tổng số hộ.

anh tin bai
anh tin bai

    Trong nhiệm kỳ mới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tập trung đổi mới thực chất, hiệu quả tổ chức, nội dung và phương thức tập hợp, vận động, phát huy vai trò trách nhiệm của các uỷ viên Uỷ ban Mặt trận.

    Phấn đấu hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng; vận động ủng hộ đạt và vượt “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức ít nhất 02 chuyên đề giám sát; 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được tặng quà dịp lễ, tết; được MTTQ Việt Nam huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; thông qua các nguồn vốn sửa chữa, xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong nhiệm kỳ;…

    Tại Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới gồm 35 đồng chí. Hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.
Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/