image banner
   
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ SƠN HỘI LẦN THỨ XIII

    Ngày 12/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự có đồng chí La Chí Tùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

    Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Mặt trận xã Sơn Hội có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết dân tộc được mở rộng và tăng cường tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục củng cố; các phong trào thi đua trong nhân dân không ngừng phát triển; các phong trào thi đau được đẩy mạnh, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.

    Mặt trận TQVN xã phấn đấu nhiệm kỳ 2024-2029: tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân đạt 2-3%; hằng năm có từ 90% trở lên các gia đình được công nhận gia đình văn hóa; hằng năm có ít nhất 02 hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chủ động ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; …

anh tin bai

    Đại hội thống nhất hiệp thương cử ra 35 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó đồng chí Nguyễn Minh Duy giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 07 đồng chí./.

                     
Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/