image banner
   
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ SƠN PHƯỚC LẦN THỨ XII

    Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham gia của 80 đại biểu chính thức. Về dự có đồng chí La Chí Tùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

    Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua; vị trí vai trò của Mặt trận từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động phối hợp, giải quyết các vấn đề bức xúc ở thôn, buôn góp phần nâng cao nhất trí tư tưởng, hành động và sự đồng thuận của nhân dân. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 29.440.000 đồng/ người/năm; hộ nghèo còn 235 hộ chiếm tỷ lệ 21,84 %, hộ cận nghèo còn 105 hộ chiếm tỷ lệ 9,76%; tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết hằng năm, thu hút hơn 85% nhân dân khu dân cư tham gia; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 2-3%; vận động nhân dân hiến 3500 m2 đất, công lao động, góp tiền xây dựng 09 hạng mục, công trình cơ sở hạ tầng

anh tin bai

    Với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Sơn Phước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  xã và các tổ chức thành viên, các vị uỷ viên làm tốt vai trò nòng cốt phát huy vai trò của Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò trách nhiệm của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; kịp thời nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đề xuất các cấp các ngành giải quyết theo quy định; tập trung đổi mới thực chất, hiệu quả tổ chức, nội dung và phương thức tập hợp, vận động.

    Phấn đấu hằng năm: mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu; vận động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu; có từ 95% trở lên các gia đình được công nhận gia đình văn hóa, có trên 80% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; tổ chức ít nhất 01 chuyên đề giám sát và phản biện xã hội …

anh tin bai

    Đại hội thống nhất hiệp thương cử ra 37 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Chánh giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 06 đồng chí./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/