image banner
   
HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THUỘC TIỂU DỰ ÁN 4- DỰ ÁN 5 CHƯƠNG TRÌNH MTQG TẠI XÃ SƠN PHƯỚC

    Ngày 18/5, UBND xã Sơn Phước và UBND xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân) có buổi làm việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện Tiểu dự án 4 - Dự án 5 (Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

anh tin bai

    Tại đây, hai địa phương trao đổi các vấn đề liên quan đến: quy trình triển khai; quy trình lập kế hoạch kiểm tra, giám sát; các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác. Qua đó, giúp cán bộ thực hiện Chương trình học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, triển khai, thực hiện; chính sách, dự án được đầu tư tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; mô hình phát triển sản xuất; tham mưu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, phấn đấu giải ngân tỷ lệ cao nhất./.

Lý Tâm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/