image banner
   
SƠN ĐỊNH TỔNG KẾT PHONG TRÀO CCB GƯƠNG MẪU GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

    Chiều ngày 15/4, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Định tổ chức tổng kết phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024 và xây dựng phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện trong thời gian đến.

    Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của xã được triển khai đồng đều ở các Chi hội và được hội viên hưởng ứng góp phần tích cực và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội, tham gia có hiệu quả trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Sơn Định đạt xã Nông thôn mới. Hội CCB xã đã kết nạp được 17 hội viên mới; số hộ khá giàu 37 hộ, chiếm tỷ lệ 41,57%; hỗ trợ xóa 01 nhà ở tạm cho hộ nghèo; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ với tỷ lệ hội viên tham gia bình quân đạt 75%; …

    Trong thời gian đến, tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tranh thủ đề xuất nhiều nguồn vốn cho CCB sản xuất, kinh doanh; tham gia các mô hình phát triển kinh tế thích hợp để giúp nhau làm ăn có hiệu quả; tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua…

anh tin bai
anh tin bai

    Dịp này, có 02 cá nhân được Hội CCB huyện khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/