image banner
   
SƠN PHƯỚC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” LẦN THỨ VII

    Sáng ngày 15/4, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lần thứ VII (giai đoạn 2019 – 2024) nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong 05 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gia đến. Tham gia có 37 đại biểu đại diện cán bộ, hội viên CCB xã.

    Theo đó, phong trào thi đua yêu nước Hội CCB xã Sơn Phước đã có bước phát triển tích cực; phong trào thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà ở tạm được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bậc là hội viên nghèo giảm so với trước đây, số hội viên có mức sống trung bình trở lên ngày càng tăng, nhà ở tạm đã từng bước giảm đáng kể; công tác phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được thường xuyên triển khai thực hiện hàng năm. Trong đó, có 32 hộ gia đình hội viên có mức sống khá chiếm tỷ lệ 23,52%; hỗ trợ xóa được 10 nhà ở tạm cho hội viên nghèo; tham gia hiến hơn 1.000 mđất nông nghiệp để mở đường quy hoạch khu giãn dân thôn Tân Hòa; giới thiệu kết nạp đảng 6 đồng chí;…Được Hội CCB tỉnh tặng 03 bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Trong những năm tới, địa phương tiếp tục vận động CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và xóa nhà ở tạm, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp hội viên. Phấn đấu 95% cán bộ, hội viên tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, hội viên tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; nâng số hộ hội viên khá giàu lên 40%; …

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Dịp này, Hội CCB huyện, UBND xã khen thưởng cho 01 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024./.

                     
Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/