image banner
   
TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI XÃ SƠN PHƯỚC

    Ngày 5/7, tại xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa), Ban Dân tộc tỉnh phối hợp UBND xã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024.

    Trong thời gian 01 ngày, 80 đại biểu là đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, người có uy tín, các hội đoàn thể và một số hộ dân ở các thôn, buôn trong xã được phổ biến, tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

    Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; từ đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/