image banner
 
THỊ TRẤN CỦNG SƠN BẦU CỬ TRƯỞNG, PHÓ KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2023-2026

     Ngày 22/10, các khu phố trên địa bàn thị trấn đồng loạt bỏ phiếu bầu cử Trưởng, Phó  khu phố, nhiệm kỳ 2023-2026. Dự khai mạc, tại các điểm bầu cử có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ, Tổ bầu cử và nhân dân trên địa bàn khu phố nơi cư trú.

     Cuộc bầu cử Trưởng, Phó  khu phố được tiến hành công khai, an toàn, đúng Luật. Đại diện các hộ gia đình đã đến nhà văn hóa khu phố mình cư trú để thực hiện quyền bầu cử, trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, uy tín để giúp nhân dân, giúp chính quyền địa phương điều hành công việc.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Qua đó, phát huy tính dân chủ ở cơ sở, thể hiện được quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/