image banner
   
XÃ EA CHÀ RANG TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY

    Sáng ngày 7/05, Đảng ủy xã Ea Chà Rang tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị

    Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên xã Ea Chà Rang được quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Quy định số 1015-QĐ/TU, ngày 15/08/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài, có quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; Chỉ thị số 38-CT/HU, ngày 26/04/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện và các Kế hoạch của Đảng ủy xã thực hiện các Chương trình, Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

   Qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên xã Ea Chà Rang nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi nêu tại các Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã. Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, nâng cao nhận thức, đồng thuận trong nhân dân để triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/