image banner
Bài dự thi Tuyên truyền măng non về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và truyên truyền Luật Trẻ em năm 2022 cấp Tỉnh của huyện Sơn Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=SinYmc7bIbUBài dự thi đạt Giải Nhì khối THCS cấp huyện của trường THCS Sơn Hà

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/