image banner
   
Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/