image banner
   
Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 “ Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình yêu thương sâu sắc đối với các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng vì các cháu là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Bác căn dặn: “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”. Chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng và tháng 6 hàng năm được xác định là Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam.
     Với chủ đề năm 2024 :“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”và các thông điệp: Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em; Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước; Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tổng đài 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi; Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững; Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện; Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước; Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

     Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Phát huy vai trò, cách làm sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Kết nối, định hướng các tổ chức, nhóm thiện nguyện hoạt động vì trẻ em để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay, đồng lòng cam kết thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả; chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại. Củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về quy trình hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị xâm hại. Mở rộng mạng lưới xã hội tham gia bảo vệ trẻ em, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên mạng lưới trong việc thông tin, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, việc chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em chính là góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển huyện nhà và đất nước trong tương lai.                  
Hoài Nam
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/