image banner
   
Thông tin, tuyên truyền rộng rãi về nội dung Thông báo số 31/TB-SGTVTngày 19/3/2024 của Sở Giao thông vận tải V/v phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Giải vô địch quốc gia Marathon

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/