image banner
   
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/