image banner
   
NGHỊ QUYẾT - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Tải về
Tin liên quan
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/