image banner
   
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ EA CHÀ RANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI

   Sáng ngày 11/03, Công đoàn cơ sở xã Ea Chà Rang tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phăng-Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã cùng các đoàn viên trong công đoàn.

anh tin bai

Văn nghệ chào mừng

   Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở xã Ea Chà Rang đã tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và công đoàn cấp; tổ chức 39 lượt thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn bị ốm đau; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương và  Liên đoàn lao động huyện phát động. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 11 đoàn viên vào công đoàn; giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

anh tin bai

Hình ảnh tại đại hội

    Trong nhiệm kỳ 2023-2028 với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển vì đoàn viên và người lao động”, Công đoàn cơ sở xã Ea Chà Rang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; động viên đoàn viên tình nguyện, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, với các chỉ tiêu phấn đấu như: 100% đoàn viên công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua; thực hiện công tác tài chính công đoàn đúng quy định; công đoàn cơ sở xã đạt vững mạnh...

   Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; 1 đồng chí dự đại hội cấp trên. Đồng chí Kpắ Hờ Phúc-tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Ea Chà Rang nhiệm kỳ 2023-2028.

 

NGỌC TÂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/