image banner
ĐOÀN KHẢO SÁT BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH KHẢO SÁT TẠI HUYỆN SƠN HÒA

    Chiều ngày 10/06, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Công-Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát nắm tình hình về nhu cầu một số chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh tại huyện Sơn Hòa.

 

anh tin bai

     Báo cáo với đoàn khảo sát HĐND tỉnh, đại diện phòng Dân tộc huyện cho biết, Sơn Hòa là huyện miền núi có 14 xã, thị trấn với 13 dân tộc thiểu số sinh sống. Thực hiện chương trình, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh, trong những năm qua, huyện Sơn Hòa đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, thông qua việc thực hiện đồng bộ, kịp thời các chương trình, chính sách phát triển xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay, nhiều hộ đã ổn định nhà cửa, có tư liệu sản xuất và nguồn vốn để trồng trọt, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo; toàn huyện có 95% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã, thôn, buôn có đường giao thông cho xe cơ giới đi lại; 100% xã có Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; các thôn, buôn đều có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

    Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Ngọc Công đề nghị trong thời gian tới, huyện Sơn Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản của Trung ương, tỉnh để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tập trung chỉ đạo triển khai một số dự án, trong đó ưu tiên hổ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; đối với các công trình triển khai trên địa bàn huyện cần tăng cường quản lý, chỉ đạo vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả…

 

NGỌC TÂN

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/