image banner
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TÂN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ V KHÓA XII

     Sáng ngày 8/07, Hội đồng nhân dân xã Phước Tân tổ chức kỳ họp thứ V khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

    Tại kỳ họp, UBND xã Phước Tân đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Thường trực Hội đồng nhân dân xã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ V. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của mặt trận đối với HĐND, UBND tại kỳ họp thứ V. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phước Tân đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và sử dụng tốt mọi nguồn lực, chính vì thế, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn xã ổn định và có bước phát triển. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 1.065hecta; thu ngân sách địa phương trên 35 triệu đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; xã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới; tuyển quân đạt 100%.

    Trong những tháng còn lại của năm 2022, xã Phước Tân sẽ chủ động các phương án phòng, chống hạn đảm bảo nguồn nước cho cây trồng; làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; phấn đấu đạt 03 tiêu chí nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

     Kỳ họp thứ V, HĐND xã Phước Tân khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 3 Nghị quyết với các nội dung về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2023.

 NGỌC TÂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/